Eind vorige eeuw kwam Dian Scheele in Wilhelminadorp wonen aan de Westhavendijk in het “Witte Huis”. Al vrij snel werd ze actief voor het dorp. Ze werd voorzitter van de Stichting Het Wilhelminahuis en onder haar leiding vond er een grondige renovatie plaats, zodat het dorpshuis in 2005 feestelijk heropend kon worden. Ze had daar heel veel vrije tijd en moeite aan besteed om alles in orde te krijgen. Het resultaat mag er zijn! In 2000 trad ze toe tot de redactie van de dorpskrant De Brug. Ze schreef regelmatig artikelen en jarenlang kwam de inleiding of het voorwoord van haar hand. Vaak schreef ze dan over haar kleinkinderen. Ook maakte ze zo’n vijf jaar lang deel uit van de werkgroep Polderfeest en regelde vooral de voorbereidingen voor de marktkramen. Nadat de heroprichting van de Belangenvereniging Wilhelminadorp eind vorige eeuw een feit werd, kwam ze in het bestuur en was een stimulerende kracht voor vele activiteiten. Mede door haar inzet kwam de tractor “John Dance John” als kunstwerk te staan in de bocht van de Wilhelminapolderseweg.

Kortom Dian werd een Wilhelminadorper, die vele jaren heeft geholpen om activiteiten in Wilhelminadorp (nieuw) leven in te blazen. De laatste jaren ging haar dat steeds meer moeite kosten en uiteindelijk was ze nog bestuurslid en vice-voorzitter van de Belangenverening. Haar andere functies moest ze vanwege haar gezondheid beëindigen. Met name in 2015 speelde haar zwakke gezondheid haar parten. Vrij onverwacht overleed zij op zaterdag 22 januari 2016. Dian is 72 jaar geworden. Wilhelminadorp heeft veel te danken aan deze creatieve en actieve inwoonster.

Henk Hoogerland.