HET WILHELMINAHUIS

In 1958 werd de bouw van een dorpshuis in Wilhelminadorp gerealiseerd dank zij de Maatschap De Wilhelminapolder. Het gebouw was eigendom van de Maatschap en de dorpsverenigingen konden er gebruik van maken. Voor de inwoners was er ook een gedeelte van het gebouw ingericht als wasgelegenheid. Wekelijks kon er tegen een geringe betaling worden gedoucht. Er werd een bestuur gevormd die het gebouw ging beheren m.m.v. de Maatschap. Er kwam een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur, waarin alle dorpsverenigingen waren vertegenwoordigd. In de 70-er jaren werd het gebouw voor een symbolisch bedrag overgedragen aan de gemeente Goes. Voor het beheer bleef een bestuur verantwoordelijk, waar nog steeds de verenigingen in participeerden. In de loop der jaren hebben er diverse aanpassingen c.q. verbouwingen plaatsgevonden. Het bestuur verrichtte dan zelf diverse werkzaamheden, zodat de kosten beheersbaar bleven.

Begin deze eeuw zag de toekomst van het dorpshuis er somber uit. De exploitatie werd steeds moeilijker en er moesten zodanige aanpassingen plaatsvinden, die door het bestuur niet gefinancierd konden worden, zodat sluiting dreigde. Gelukkig kwam het niet zover, omdat de gemeenteraad in 2004 besloot het gebouw te laten renoveren. Gedurende een half jaar moesten de gebruikers uitwijken naar andere locaties. Begin 2005 kon er een feestelijke opening plaatsvinden van het geheel vernieuwde Wilhelminahuis. Dank zij de bijdrage van diverse fondsen kon het gebouw compleet opnieuw worden ingericht! Inmiddels was er een stichting in het leven geroepen. Het nieuwe stichtingsbestuur nam een nieuwe beheerder in dienst. De beheersconstructie en de exploitatieopzet veranderde. Het bestuur bestaat nog steeds uit vrijwilligers en door een subsidie van de gemeente is er een bijdrage in de kosten. Verenigingen, maar ook particulieren, van het dorp maar ook daarbuiten kunnen het gebouw huren. Het bestuur kan nog steeds de exploitatie jaarlijks positief afsluiten. De stichting is niet uit op grote winsten, maar het is belangrijk dat in ons dorp zo’n mooie voorziening in stand blijft.